Kosten en tarieven

Kosten en tarieven

De Pionier heeft voor 2017 contracten met alle verzekeraars afgesloten. Ook met Zilveren Kruis. Mensen die bij Pro Life verzekerd zijn, kunnen eveneens hier terecht. Uw verzekeraar kan u vertellen wat de specifieke tarieven zijn die zij hanteren.

Belangrijk om te weten is, dat de kosten van de zorg volledig worden vergoed door de verzekeraar. Dat komt a) omdat de Generalistische Basis GGZ valt onder het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen en b) omdat de Pionier een contract heeft met alle verzekeraars. U moet er alleen op rekenen dat u wel uw jaarlijkse eigen risico van 385 euro moet aanspreken.

Wie betaalt de rekening?

Doordat de Pionier contracten heeft met alle zorgverzekeraars wordt de rekening in principe direct bij uw verzekeraar geregeld.

Voor zorg die u nodig hebt, maar die niet onder de verzekerde zorg valt, betaalt u 85 euro per consult.

No show

Als u een afspraak niet nakomt zonder dat u zich heeft afgemeld heet dat ‘no show’. In dat geval sturen wij u een email of nemen wij telefonisch contact met u op met de vraag of u prijs stelt op een vervolgafspraak. Als u binnen 2 weken reageert kan de behandeling vervolgd worden. Als u niet binnen 2 weken reageert wordt de behandeling afgerond en gedeclareerd volgens de afgesproken ‘prestatie’. De niet nagekomen afspraak wordt bij uzelf in rekening gebracht onder vermelding van OVP/ niet nagekomen afspraak en dat kost u € 65,-.

Producten en tarieven

Bij Psychologenpraktijk de Pionier worden er generalistische Basis GGZ- behandelingen gegeven. Hierbij zijn er verschillende ‘producten’, namelijk een Kort, Middel of Intensief traject. Verder kan er een product Chronisch of Onvolledig gedeclareerd worden. De kosten varieren per product dat wordt aangeboden en per verzekeraar. De maximale tarieven hiervan zijn bij de Nederlandse Zorg authoriteit (de NZa) vastgelegd.

De verzekeraars hanteren verschillende tarieven, die liggen onder de maxima van de NZa (zie hieronder). De NZa –tarieven zijn als volgt:

  • Kort (294 minuten): 457,43 euro
  • Middel (495 minuten): 779,40 euro
  • Intensief (750 minuten): 1222,15 euro
  • Chronisch (753 minuten): 1127,95 euro

Hiernaast bestaat er een transitietarief voor een onvolledig behandeltraject van 186, 71 euro.