Behandeling

Behandeling en werkwijze

Intake en indicatiestellingpionierbehandelingen

In het eerste gesprek wordt bepaald hoe ernstig uw klachten zijn, of zij voldoen aan de criteria van de generalistische Basis GGZ. Er wordt een vragenlijst afgenomen om te kijken wat de ernst is van uw klachten.
Tijdens het eerste gesprek wordt bepaald wat voor soort behandeling u nodig hebt en in welk ‘product’ dat valt (Kort, Middel of Lang). Ook vragen we naar de zogenaamde ‘zorgvraagzwaarte’. D.w.z dat de psycholoog bepaalt hoe lang de behandeling gaat duren, welk behandelplan daarbij past en of de klachten ernstig genoeg zijn voor een behandeling bij de Basis GGZ.

De beslissing hierover hangt mede af van de ernst van uw klachten (is uw klacht al dan niet hinderlijk of overheersend), van uw veerkracht en van uw vermogen om opdrachten uit te voeren.
Ook kijken we naar de complexiteit van uw klachten. Spelen er soms nog andere kwesties, zoals geldzorgen? Van belang is ook of u in uw eigen omgeving wordt ondersteund door een partner of door familieleden, vrienden of buren.

Bij de behandeling kan
gebruik worden gemaakt van verschillende behandelvormen, zoals Cognitieve Gedragstherapie, Rollenspel, Psychodynamische psychotherapie, Oplossingsgerichte Therapie, en Interpersoonlijke psychotherapie. Ook het krijgen van adviezen inzake zingeving en pastorale problemen behoort tot de mogelijkheden.

De behandeling heeft de beste kans van slagen wanneer er, in samenwerking met de behandelaar, thuisopdrachten worden gemaakt. Communicatie daarover kan via e-mail verlopen.

Behandelplan

In het eerste gesprek wordt ook bepaald welke doelen we tijdens de behandeling willen behalen. Er wordt gevraagd wat uw hulpvraag en uw wensen zijn en de psycholoog onderhandelt vervolgens met u om te bepalen wat haalbaar is.
Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld dat aan u wordt voorgelegd en dan gaan we van start.
Om te beginnen in een frequentie van eens per week en naderhand wat minder vaak.
Van begin tot eind hebt u dezelfde psycholoog.

Afsluiting en Evaluatie

Bij de laatste sessie van uw behandeltraject wordt er bepaald of de doelen zijn behaald die in het eerste consult waren vastgesteld. Vervolgens wordt er opnieuw een meting gedaan middels een vragenlijst om vast te stellen of uw klachten zijn verminderd. Daarna wordt de behandeling afgesloten en wordt er een afsluitende brief verstuurd naar uw huisarts. (In het geval dat u daar uw toestemming voor had gegeven).