Aanmelden

Aanmelding en verdere gang van zaken

U kunt zich telefonisch aanmelden tijdens het spreekuur van maandag tot donderdag van 12.30 tot 13.30 uur op telefoonnummer 020 6322049.
Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken (naam, telefoonnummer en uw boodschap). Dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Ook kunt u zich aanmelden door een e-mail te versturen naar onze praktijk.
Binnen twee weken kunt u terecht voor een intake. Er is geen wachtlijst.

Verwijsbrief

Het is belangrijk om al bij het eerste gesprek een verwijsbrief van de huisarts mee te nemen. Onze zorg valt onder de door de verzekeraar betaalde zorg, mits men een geldige verwijsbrief kan tonen. Daarop moet worden vermeld:

  • De datum
  • De gegevens van de huisarts (inclusief diens AGB-code)
  • Dat er wordt verwezen naar de GENERALISTISCHE BASIS GGZ en of er sprake is van het vermoeden van een DSM-stoornis, met bijpassende diagnose.

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om. Uw privacy is daarom gewaarborgd. Uitsluitend met uw instemming worden de (huis)arts en relevante instanties op de hoogte gesteld.

Afspraak afzeggen

Als u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit 24 uur van te voren te doen, telefonisch of per email. Voor het niet tijdig afzeggen wordt het consult verrekend voor 65 euro. Let op: deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed.

No show

Als u een afspraak niet nakomt zonder dat u zich heeft afgemeld heet dat ‘no show’. In dat geval sturen wij u een email of nemen wij telefonisch contact met u op met de vraag of u prijs stelt op een vervolgafspraak. Als u binnen 2 weken reageert kan de behandeling vervolgd worden. Als u niet binnen 2 weken reageert wordt de behandeling afgerond en gedeclareerd volgens de afgesproken ‘prestatie’. De niet nagekomen afspraak wordt bij uzelf in rekening gebracht onder vermelding van OVP/ niet nagekomen afspraak.

Beroepscode en klachtenregeling

Mijn patiënten kunnen met klachten over mij en mijn behandeling terecht bij mijn beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (de LVVP).