Home

Welkom bij Psychologenpraktijk De Pionier Amsterdam

In deze tijd moet een mens alles kunnen . Hulp vragen wordt vaak gezien als een teken van zwakte. Toch heeft iedereen in zijn leven wel eens hulp nodig en bestaat soms de behoefte om met een onafhankelijke persoon zicht te krijgen op eigen functioneren. Maar vaak weet de persoon zelf niet goed te verwoorden wat er aan de hand is. Dan is het prettig om gegidst te worden door een psycholoog met kennis en ervaring, die helpt om gevoelens onder woorden te brengen en die helpt als men zelf de weg kwijt is. Een behandeling bij Psychologenpraktijk de Pionier kan uitkomst bieden. Deze praktijk bestaat al sinds 1995 en naar ons adres in Amsterdam-Noord wisten sinds de oprichting meer dan 3000 patienten de weg te vinden. Op dit moment is GZ-psycholoog Francine Albach hier praktijkhouder. Sinds dokter Albach in 1979 afstudeerde heeft zij inmiddels al bijna veertig jaar ervaring als psycholoog opgedaan. Eerst aan de universiteit (UvA, RU Leiden) en vervolgens als GZ-psycholoog. In 1993 heeft zij een proefschrift geschreven en verdedigd over (de gevolgen van) incest en andere trauma’s. In het kader van dit proefschrift heeft zij middels diepte-interviews een schat aan kennis over dit onderwerp verzameld. Daarna heeft zij zich omgeschoold tot GZ-psycholoog en Eerstelijnspsycholoog en zij heeft hiermee inmiddels ruim twintig jaar ervaring. Ook heeft zij veel expertise met de behandeling van mensen die depressief in de ziektewet terecht komen vanwege overbelasting op hun werk.

Wachttijd

Er is geen wachtlijst. Na aanmelding kunt U binnen 2 weken terecht voor een eerste gesprek, ongeacht uw zorgverzekeraar. Na het eerste gesprek krijgt u, als u in behandeling komt, meteen een vervolgafspraak.  De intake en de behandeling worden door dezelfde psycholoog gedaan.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut opgesteld dat is goedgekeurd via GGZkwaliteitstatuut.nl

lvvp-visitatielogo